و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه

شورای برنامه ریزی. تحقیق و تفحص در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت اسلام را نسبت به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد

2023-01-30
    بماذا سمي حج التمتع و متى وقته
  1. و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه
  2. - (خود را بهلاک و خطر میاندازید)
  3. وهو خطأ في زيادة عن